Нашия екип

Запознайте се с нашия екип

Administration

ID: 15 1636640618.jpg image

(+30)...Показв

ckirl...Показв

Thessaloniki

ID: 18 1636640669.jpg image

(+30)...Показв

gtsig...Показв

Thessaloniki

Sales Department

ID: 6 1640000469.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

ssukh...Показв

Thessaloniki

ID: 12 1652690745.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

czaga...Показв

Thessaloniki

ID: 13 1636640573.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

nchol...Показв

Sofia

ID: 17 1636640653.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

lsini...Показв

Moscow

ID: 19 1636640690.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

asili...Показв

Thessaloniki

ID: 22 1636641092.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

kdoum...Показв

Thessaloniki

Front Desk Support

ID: 5 1674572992.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

bceji...Показв

Thessaloniki

ID: 8 1636640453.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

mgrid...Показв

Thessaloniki

ID: 9 1636640468.jpg image

(+30)...Показв

(+30)...Показв

dkara...Показв

Thessaloniki

Technology Department

ID: 2 1636631383.jpg image

(+30)...Показв

akara...Показв

Thessaloniki

ID: 11 1636706950.jpg image

(+30)...Показв

fgoud...Показв

Thessaloniki

ID: 20 1636637793.jpg image

(+30)...Показв

tvavd...Показв

Thessaloniki

ID: 21 1636641259.jpg image

(+30)...Показв

gstav...Показв

Thessaloniki

ID: 24 1636707684.jpg image

(+30)...Показв

gert@...Показв

Belgrade

ID: 25 1636707792.jpg image

(+30)...Показв

sande...Показв

St Petersburg

ID: 26 1636707881.jpg image

(+30)...Показв

phiff...Показв

Moscow

ID: 27 1636707976.jpg image

(+30)...Показв

pavli...Показв

Munich

ID: 28 1636708062.jpg image

(+30)...Показв

jissi...Показв

Edinburgh

ID: 29 1636708184.jpg image

(+30)...Показв

micha...Показв

Kyiv, Ukraine

ID: 33 1641816683.jpg image

(+30)...Показв

tpapa...Показв

Thessaloniki

Economical Department

ID: 14 1636640593.jpg image

(+30)...Показв

tkosm...Показв

Thessaloniki

ID: 30 1636713761.jpg image

(+30)...Показв

mvosn...Показв

Thessaloniki

Constructions Department

ID: 3 1636713327.jpg image

(+30)...Показв

akato...Показв

Thessaloniki

ID: 4 1636640359.jpg image

(+30)...Показв

ckast...Показв

Thessaloniki

ID: 34 1651652831.png image

(+30)...Показв

nfaki...Показв

Thessaloniki

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. Всички права запазени.