Преизчисляване на данъчната оценка в Гърция

1636640593.jpg Theodora Kosmoglou 3'

Преизчисляване на данъчната


Преизчисляването на данъчната ощенка е насочено към намаляването на разликата между продажните цени и данъчната оценка на имотите в цяла Гърция.

Същевременно правителството работи по промяна на начина на изчисляване на данъчните ощенки. Това е нещо, което очакваме да се случи в началото на 2020 година.


Този начин на преизчисление ще бъде наложен в 7 000 района, а печалбата се очаква да бъде около 400-500 милиона евро. Например, вила от 550-те. м. в Миконос, която се продава за 3,5 милиона, плаща данък върху собствеността само 1,010 евро годишно. Този вид аномалии изчезнат с въвеждането на новия метод за определяне на данъчната оценка.

Преизчисляване на данъчната оценка в Гърция


Печалбата, която ще бъде събрана от тази промяна, ще бъде използвана за намаляване на други данъци като:


Наследство и родителско дарение. Обмисля се намаляване на данъците, които трябва да бъдат платени за този вид сделки.

Данъкът върху собствеността ще бъде променен. В някои случаи данъкът върху собствеността ще се повиши, но в случаите на ниски доходи данъкът върху собствеността ще бъде значително намален.


Както бе споменато по-горе, това действие е метър, който в крайна сметка ще приравни данъчната оценка с продажните цени. Поради тази причина данъчната оценка в определени райони на Атина ще бъдат увеличени, както и в световноизвестни дестинации на Гърция като Миконос и Санторини.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.