Terms of Services

Όροι Χρήσης & Παροχής Υπηρεσιών Halkidiki Properties Real Estate


Η Halkidiki Properties Real Estate συχνά αναφέρεται ως η εταιρεία.

Οι επισκέπτες αναφέρονται ως επισκέπτες, χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες.

Όλο το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Halkidiki Properties Real Estate και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.


1. Όροι


Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση www.ΗalkidikiProperties.com ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν ο χρήστης δεν συμφωνεί με κανέναν από αυτούς τους όρους, ολικώς ή μερικώς, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο χρήστης συνεχίσει τη χρήση της ιστοσελίδας χωρίς να αποδεχτεί τους όρους τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της σελίδας μας.


2. Άδεια χρήσης


Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και ορθή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα προς άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτες χώρες. Οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι απαγορεύεται ρητά ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για όλους τους παρακάτω σκοπούς. Δίνεται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στον ιστότοπο της Halkidiki Properties Real Estate για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας απαγορεύεται:

  • Η τροποποίηση ή αντιγραφή του υλικού.
  • Η χρήση του υλικού για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη εμπορική)
  • Η απόπειρα αποσύνθεσης, τροποποίησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της Halkidiki Properties Real Estate.
  • Η αφαίρεση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ιδιωτικές σημειώσεις από το υλικό.
  • Η μεταφορά του υλικού σε άλλο άτομο ή αναπαραγωγή του υλικού σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
  • Η αντιγραφή του οπτικοακουστικού υλικού όπως φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, αρχεία, καθώς και η επεξεργασία και η αναπαραγωγή τους. Η χρήση προγραμμάτων αντιγραφής περιεχομένου web scrapping για οποιονδήποτε λόγο.
  • Η εγκατάσταση, προώθηση ή/και διάθεση περιεχόμενου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την σελίδα.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την Halkidiki Properties Real Estate εάν διαπιστωθεί παράνομη ή παράτυπη δραστηριότητα κατά την αποκλειστική κρίση της Halkidiki Properties Real Estate. Κατά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή κατά τον τερματισμό αυτής της άδειας, ο χρήστης πρέπει να καταστρέψει οποιοδήποτε υλικό έχει κατεβάσει στην κατοχή του, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης ενέργειας ή συμπεριφοράς στους παρόντες όρους χρήσης της σελίδας, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ του παρόντος όρων δεν συνεπάγεται παραίτηση τους από τα δικαιώματά τους αυτά.


3. Εγγεγραμμένοι χρήστες ( standard & premium accounts )


Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν αποδεχτεί περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα μέσω της συγκατάθεσης τους στο ηλεκτρονικό σύστημα υποδείξεων και αναθέσεων ακινήτων της σελίδας Halkidiki Properties Real Estate. Επίσης αποκτούν πρόσβαση σε περαιτέρω αναλυτικό υλικό και δεδομένα, όπως επιπλέον φωτογραφικό υλικό που φανερώνει την ακριβή θέση των ακινήτων, ακριβή περιοχή τοποθεσίας σε επίπεδο γειτονιάς καθώς και επιπλέον δεδομένα. Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων χρηστών, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την χρήση αυτών των πληροφοριών στην απευθείας εύρεση των ιδιοκτητών και την πιθανή παράκαμψη της εταιρείας.

Η αποδοχή των ειδικών όρων για τους εγγεγραμμένους χρήστες αποτελεί άμεση παραδοχή της Halkidiki Properties Real Estate ως της εταιρείας που υπέδειξε τελικά το κάθε ακίνητο το οποίο ο χρήστης επισκέπτεται κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, καθώς και αποδοχή της υποχρέωσης μεσιτικής αμοιβής προς την εταιρεία, καθώς επέχει θέση ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Η περαιτέρω πρόσβαση standard & premium στη σελίδας μας αποτελεί ειδική πρόσβαση εγγεγραμμένου χρήστη, η οποία εκτελείται μετά από επικύρωση στοιχείων ταυτοπροσωπίας μέσω λογαριασμού προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail καθώς και προσωπικού αριθμού κινητού τηλεφώνου. Για την διαδικασία εγγραφής και απόκτησης ειδικής πρόσβασης απαιτείται έλεγχος ταυτοποίησης 2 βημάτων (2 step authentication). Οι χρήστες που εγγράφονται στην ειδική πρόσβαση αποδέχονται ρητά ότι η ειδική πρόσβαση που τους παρέχεται από τη Halkidiki Properties Real estate επέχει θέση ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ασχέτως του εάν η πληροφορία παρέχεται ηλεκτρονικά και όχι φυσικά. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι, επισκεπτόμενος τα ακίνητα στις ιστοσελίδες της Halkidiki Properties Real Estate HalkidikiProperties.com, HalkidikiProperties.ru ή GreekProperties.gr, η επίσκεψή του καταγράφεται με ηλεκτρονικά μέσα με την τεχνολογία των cookies, διατηρώντας ηλεκτρονική ταυτότητα timestamp.

Παράλληλα ενημερώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες για τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων εγγεγραμμένων χρηστών (σε μερική έκθεση και προστασία λόγω GDPR) οι οποίοι επισκέφθηκαν τα ακίνητα τους και περιηγήθηκαν σε αυτά. Έτσι διασφαλίζουμε ότι οι χρήστες της σελίδας μας έλαβαν πλήρη γνώση από την εταιρεία για τα συγκεκριμένα ακίνητα και ότι σε περίπτωση που προβούν σε αγοραπωλησία των εν λόγω ακινήτων είναι υπόχρεοι καταβολής μεσιτικής αμοιβής, τόσο αυτοί όσο και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι συμβλήθηκαν μαζί μας για την ανάρτηση και διαφήμιση των προς πώληση/μίσθωση/εκμετάλλευση ακινήτων τους.


4. Ειδική πρόσβαση - Ασφάλεια


Σχετικά με την ειδική πρόσβαση εγγεγραμμένων χρηστών η εταιρεία αποδίδει σχετικούς κωδικούς ή αποθηκεύει τους επιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης των πελατών της σε πλήρως ασφαλές περιβάλλον κρυπτογράφησης SSL. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται έναντι της εταιρείας ότι τα στοιχεία που παρέχουν κατά τη διαδικασία εγγραφής τους είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Επίσης οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασής τους και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε υποψία παραβίασης ασφαλείας. Οι χρήστες αποδέχονται ρητά ότι απαγορεύεται η χρήση των λογαριασμών τους από τρίτους. Κάθε λογαριασμός ανήκει σε ένα και μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης των χρηστών από τρίτους λόγω διαρροής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τον επισκέπτη. Οι χρήστες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών που τους παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της σελίδας σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.


5. Χρήση Cookies


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


6. Αποποίηση ευθυνών


Το υλικό στον ιστότοπο της Halkidiki Properties Real Estate παρέχεται «ως έχει». Η Halkidiki Properties Real Estate δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Halkidiki Properties Real Estate δεν εγγυάται ούτε προβάλλει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζονται με τέτοια υλικά ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο καθώς οι πληροφορίες παρέχονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με προφορικό λόγο.


7. Περιορισμοί


Σε καμία περίπτωση η Halkidiki Properties Real Estate ή οι προμηθευτές της ή οι συνεργαζόμενοι ιστότοποι τύπου πόρταλς δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


8. Ακρίβεια υλικών


Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Halkidiki Properties Real Estate θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Halkidiki Properties Real Estate δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από το υλικό και τα δεδομένα στον ιστότοπό είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Halkidiki Properties Real Estate μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Halkidiki Properties Real Estate δεν δεσμεύεται να ενημερώνει το υλικό.


9. Σύνδεσμοι


Η Halkidiki Properties Real Estate δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση από την Halkidiki Properties Real Estate του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.


10. Τροποποιήσεις


Η Halkidiki Properties Real Estate μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων υπηρεσίας.


11. Ισχύον δίκαιο


Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και με αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας, ανεξάρτητα αν οι χρήστες προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.