Марини - пристанища

Марини - пристанища

Ние се ангажираме с проучването и надзора на изграждането на пристанищни проекти (търговски и пътнически пристанища, яхтени пристанища, риболовни и туристически заслони и др.). Ние предоставяме услугите на технически консултант и консултант по управление на инфраструктурата и можем да проведем експертни проучвания по технически или екологични въпроси. И накрая, нашата компания използва пълен набор от математически модели и компютрен соуфтуер, които симулират крайбрежни явления (вълни, течения, стереотипи) и въздействието върху околната среда от изграждането на яхтено пристанище (дифузия на замърсители, прогнозиране на нивото на шума и др.).

Марини - пристанища
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.