Биологични системи за пречистване на отпадъчни води

Ние се ангажираме с проектирането и инсталирането на усъвършенствани биологични системи за пречистване на отпадъчни води от всякакъв вид.

Можем да се заемем с проектирането и инсталирането на първични, вторични и третични системи за почистване в домове, предприятия, фабрики, хотели и където е необходимо, както и тяхната поддръжка и ремонт.

Със сертифицирани по ISO и CE материали, които отговарят на всички стандарти на Европейския съюз.

Ние създаваме екологично чиста пречиствателна станция, която ви осигурява вода, използваема за покриването на някои нужди (напр. напояване и битова употреба), на много достъпни цени.

Биологични системи за пречистване на отпадъчни води
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.