Изкопни дейсности и полагане на основи

Прдлагаме подравнителни и изкопни дейности, също и полагането на основи.

Първият етап включва почистване на терена и отстраняване на горния слой на почвата, който, ако е подходящо, се използва за покриване на основите.

След проучване се очертават границите на изкопа и след това се определят границите на строящия се имот в парцела.

Дълбочината на изкопа се изчислява в зависимост от вида на сградата, която възнамеряваме да изградим и състава, твърдостта и здравината на подпочвата.

Извършват необходимите саниращи дейности за нивото на фундамента и накрая се поставя фундаментът на сградата.

Освен това можем да предприемем следстроителни дейност по парцела, като озеленяване, полагане на градинска почва и др.

Изкопни дейсности и полагане на основи
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.