Предварителна оценка и анализ на разходите за даден проект

Опитните професионалисти на нашата компания, специализирана в тази област, изготвят предварителен анализа за разходи за всеки проект, който сме призовани да изпълним.

Предварителният проект, предоставен на клиента, описва подробно цялата планирана работа с времевите рамки, в които ще бъде завършена, материалите и техниките, които ще бъдат използвани, но и всичките разходи.

Освен това се доставя и крайната цена на проекта, поверен ни от клиента, както и времето за изпълнение.

Ние поемаме цялата отговорност за всяко отклонение от графика или разходите, покривайки изцяло всички допълнителни разходи, които възникнат, както от неправилно изчисляване на разходите, така и от неспазване на датата на предаване на обекта.

Предварителна оценка и анализ на разходите за даден проект
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.