Проучвания за въздействието върху околната среда (M.P.E.)

Съгласно Закон 4014 / Държавен вестник 209 / 21-9-2011, екологичното лицензиране на проекти и дейности в публичния и частния сектор изисква издаването на анализ за въздействието върху околната среда (М.Р.Е.).

В него след изледване и проучване на проекта или дейността се идентифицират и оценяват основните въздействия върху околната среда и се изброяват мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване, намаляване или възстановяване на каквито и да е ефекти.

Накрая се разглеждат възможни алтернативи, които ще помогнат за най-ефективното функциониране на проекта или дейността с възможно най-малко въздействие върху околната среда.

Нашата компания предприема такива проучвания за малки или големи проекти, с последователност, професионализъм и на много достъпни цени.

Проучвания за въздействието върху околната среда (M.P.E.)
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.