Разрешителни за строеж

Поемаме изцяло ангажимента за издаване на разрешителни за строеж.

Независимо дали става въпрос за частен дом, хотел или бизнес сграда, дори и за здравни сгради или заведения за обществено хранене, ние можем да Ви представляваме изцяло пред съответните държавни институции и служби.

От архитектурното проектиране до статичното, ние подготвяме необходимите документи, подаваме ги и се заемаме целият процес да отнеме възможно най-малко време.

И така, вие сте сигурни, че изграждането на вашия дом ще започне възможно най-скоро.

Разрешителни за строеж
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.