Възлагане и управление на имот

Собствениците, които имат имоти за продажба или наем, могат с обикновен посреднически договор да възложат на нашата компания пълната промоция и реклама на техния имот, знаейки, че го оставят в най-подходящите ръце.

Така, че ние се ангажираме изцяло с управлението на даден имот, който да бъде правнилно експлоатиран, като го предлагаме на заинтересовани клиенти, показваме им го и накрая сключваме споразумение между двете страни.

Възлагане и управление на имот
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.