Υβριδικά συστήματα για ανεξάρτητες κατοικίες

Υβριδικά συστήματα για ανεξάρτητες κατοικίες

Τα υβριδικά συστήματα ψύξης – θέρμανσης ο πιο οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος παραγωγής ενέργειας προς οικιακή εκμετάλλευση.

Ένα υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί παράλληλα πολλές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως για παράδειγμα ηλιακή ή γεωθερμική, συνδυάζοντάς τες μεταξύ τους με σκοπό την ελάχιστη χρήση των συμβατικών.

Έτσι, οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας αλληλοκαλύπτουν η μία την άλλη, ενώ όταν αυτές δεν επαρκούν οι ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας καλύπτονται από τις συμβατικές.

Το κόστος μειώνεται ουσιαστικά στο ελάχιστο, ενώ τα οφέλη προς το περιβάλλον ανεκτίμητα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη του χώρου, την αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών της περιοχής και τον σχεδιασμό του οικονομικότερου υβριδικού συστήματος κατά περίπτωση.

Επιπλέον, αναλαμβάνει πλήρως την εγκατάστασή του στο χώρο σας με ασφάλεια, συνέπεια και με την τεχνογνωσία που κάνει όλους μας τους συνεργάτες να ξεχωρίζουν. 

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. All rights reserved.