Hibridni sistemi za samostalne stambene jedinice

Hibridni sistemi za samostalne stambene jedinice

Hibridni rashladno-grejni sistemi su najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji način proizvodnje energije za domaću upotrebu.

Hibridni sistem koristi mnoge paralelne oblike obnovljivih izvora energije, poput solarne ili geotermalne, kombinujući ih zajedno sa ciljem minimalne upotrebe konvencionalnih oblika energije.

Dakle, obnovljivi izvori energije se međusobno preklapaju, a kada je to nedovoljno, potrebe za energijom pokrivaju se konvencionalnim.

Tročkovi su znatno svedeni na minimum, dok su koristi za životnu sredinu neprocenljive. Naša kompanija preduzima ispitivanje mesta, procenu vremenskih uslova na tom području i dizajn naekonomičnijeg hibridnog sistema, prema nekretnini.

Takođe, preduzimamo njegovu potpunu instalaciju na vašoj veb lokaciji sigurno i tačno uz najveću stručnost. 

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.