Društvena odgovornost kompanije

Ljudi- poštovanje, evolucija i znanje

Svi smo šegrti u umetnosti u kojoj niko nikada ne postaje majstor.

Indijska poslovica

Podstičemo otvorenu i podržavajuću korporativnu kulturu, u kojoj se svi poštuju, pomažemo našim ljudima da se razviju kroz odgovarajuću obuku ili razvoj, delimo uspeh i nagrade i prepoznajemo da različite snage svakog člana u kombinacji sa harmoničnim timskim radom daju najbolje rezultate. Pridržavamo se najviših standarda profesionalne etike, ponašamo se iskreno i sa poštovanjem prema bližnjima, ponašamo se odgovorno, držeći se integriteta i poštenja. Objektivna evaluacija i razvoj naših ljudi ključni je sastojak uspeha, jer im pomažemo da u potpunosti iskoriste svoj stvarni potencijal.

social-responsibility image

Životna sredina- Našsa deca žive u svetu koji mi gradimo

«Zemlju nismo nasledili od predaka, ali smo je pozajmili od svoje dece …»

Naša politika zaštite životne sredine uključuju brojne promene, poput postupnog ukidanja upotrebe papira, digitalizacijom svih naših sistema i aplikacija. Naša područja delovanja su u potpunosti u skladu sa novim trendovima u zaštiti životne sredine, usvajajući nove tehonoligije za uštedu energije koristeći automatizaciju. Reciklaža svih materijala i smanjenje uticaja na životnu sredinu su ključni ciljevih svih nas. Sve naše nove studije i gradnje imaju bioklimatski pristup i arhitekturu

Vodu smatramo najvažnijim dobrom koji na priroda nudi, a za njenu pravilnu upotrebu u svim našim konstrukcijama brinemo mehaničkim sredstvima kao što je biološki tretman otpada.

Jedan od naših sledećih ciljeva jeste da zamenimo 50% voznog parka naše kompanije najsavremenijim električnim vozilima.

aktor poštovanja životne sredine nije samo izjava za nas, već centralna osa o kojoj sanjamo i ka kojoj se krećemo

Društveni doprinos- naša deca

Zarađujete za život od onoga što dobijete. Živite život od onoga što dajete.

Winston Churchill

Svi imaju jednaka prava. Ali posebno se mala deca koja su u situacijama socijalnog invaliditeta suočavaju sa najtežim licem društva. Njima posvećujemo najviše pažnje i obavezno doprinosimo kroz akcioni plan društvene odgovornosti. Svi naši ljudi, prijatelji, saradnici, kupci su socijalno svesni i to dokazuju kad god se pozove pomoć. Društveni doprinos za nas nije proces već parola života, jer su svi oni koji učestvuju u našim akcijama aktivno doprineli izgradnji boljeg sutra i na tome im puno zahvaljujemo. Aktivno pozivamo sve koji žele da doprinesu da nas kontaktiraju i otkriju koliko radosti mogu pružiti onima oko sebe, čak i uz vrlo malo truda. Kontaktirajte ovde

Sport

U zdravom telu zdrav duh

Hipokrat

Aktivno podržavamo sport kao podsticaj za bolji život. Aktivno podržavamo sport kroz aktivno učešće u stvaranju i podršci timova kao što je sportski klub « Stavroupoli BC ».

Carousel with photographic material e.g. Meligea Farm - Basketball team with company logo - etc.

Plans and future goals

  • Expansion of our portfolio nationally with the addition of new areas throughout Greece.
  • Gradual abolition of forms and development of a complete digital file.
  • TV productions that will promote Greece as the most beautiful, most suitable country to live in.
  • Attracting institutional investments and investors.
  • Fully automated briefing for both property owners and prospective buyers.
  • Development of innovations such as the use of Big Data, AR, AI agent and new technologies, aiming to serve our customers with immediacy and consistency.
  • Creation of detailed real estate statistics with forecasts of market trends.
  • Participation in institutional investments.
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.