Oблекчение и регулацията на гръцкия имотен пазар

1636640593.jpg Theodora Kosmoglou 2'

Новият регламент за отмяна на данъка върху добавената стойност (ДДС) за закупуване на жилища ново строителство, с разрешение за строеж след 01.01.2006 г. - е значително облекчение на пазара на недвижими имоти в Гърция. Ето някои от причините, поради които тази нова корекция ще промени ритъма на пазара:


Нови потенциални купувачи за всички имоти построени след 2006 г., които все още не са продадени. Брутна оценка е, че тези жилища са повече от 100 000 в цялата страна.

Ще бъдат привлечени нови чуждестранни купувачи / инвеститори, които да се възползват от програмата Golden Visa.

Строителните компании ще имат възможност да продават по-бързо, за да получат по-добър паричен поток и да инвестират директно в нови проекти.

Всички професии, свързани със строителния сектор, за повече от 160 професии ще има пряко положително въздействие от този регламент. Значително намаляване на безработицата, което е друг актуален проблем за Гърция през последните години.

 

Това е само малък поглед върху положителните ефекти, които този регламент ще има върху финансовия баланс на гръцкия пазар на недвижими имоти. Нека всички се надяваме, че началото на 2020 г. ще бъде началото на нова ера, ера на възстановяване и икономически растеж.

Oблекчение и регулацията на гръцкия имотен пазар
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.