Сертификати за енергийна ефективност (PEA)

Сертификати за енергийна ефективност (PEA)

Какво представляват сертификатите за енергийна ефективност?

Съгласно Регламента за енергийна ефективност на сградите (K.E.N.A.K.), от 09.01.2011 г. всеки акт за покупка или наем на всички нови или съществуващи сгради с площ над 50 кв.м., както и части от тях трябва да бъдат придружени от сертификат за енергийни характеристики (P.E.A.).

Тази мярка има за цел диагностицирането на енергийното състояние на съществуващите сгради и подобряването му, също така удостоверява и съответствието на новите сгради с европейските стандарти за енергийна ефективност.

PEA е валиден в срок от десет години и се преразглежда в случай на съществени промени в енергийното състояние на сградата. Издава се от лицензирани енергийни инспектори, които събират необходимите документи, инспектират обекта и съставят доклад за текущото състояние на сградата, в който я класифицират в една от енергийните категории (A + до H) и предлагат методи за нейното подобряване и ефективност. Енергийните инспектори на нашата компания поемат пълното събиране на документи, контрола и изготвянето на P.E.A. на конкурентни цени.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.