Посредничество и договаряне на имот

Посредничество и договаряне на имот

Ние се ангажираме посредничеството и договарянето на имота, избран от всеки купувач, и му предоставяме възможно най-ниската цена и условия в негова полза.

Процесът винаги се извършва след консултация с клиента, с честност, прозрачност и пълна информация за хода на преговорите.

Освен това ние следваме и съветваме нашите клиенти до завършване на процеса на прехвърляне на собствеността с абсолютна сигурност, последователност и поверителност.


© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.