Регистрация и управление а фирми

Регистрация и управление а фирми

Ние се заемаме с регистриране и управление на фирми от името на нашите клиенти.

Представляваме ги пред всичките държавни служби и институции, изпълняваме всички необходими процеси и процедури необходими за регистрацията на фирма.

Освен това, след създаването на фирма, можем да поемем нейното управление, предлагайки правни, счетоводни, застрахователни и т.н.т. услуги. 

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.