Цялостно финализиране на сделките

Цялостно финализиране на сделките

От намирането на дом до предаването на ключовете, нашата компания винаги е до купувача, като го подкрепя на всяка крачка. Избираме най-добрите имоти за нашите клиенти, анализираме прецизно всичките възможни пречки, договаряме цената и условията от името и на купувача. Извършваме изцяло необходимите процедури,

представляваме клиента във всички държавни институции и служби, и навсякъде, където е нужно. Накрая отиваме при нотариуса заедно с клиента, където остава само да подпише договора за новия имот и да получи ключовете.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.