Какво е HRADF?

Какво е HRADF?

Какво е HRADF?

Нашата компания е сред привилегированите фирми, които имат достъп до пълния портфейл от недвижими имоти на гръцката държава чрез HRADF - Hellenic Republic Asset Development Fund и може официално да представлява всеки заинтересован инвеститор при подаването, и управлението на необходимите за целта документи, и да изпълнява всички процедури, които гарантират участието му в търговете на HRADF.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.