Šta je HRADF?

Šta je HRADF?

Šta je HRADF?

Naša kompanije je jedna od retkih i privilegovanih administratora kompletnog portfolia sa svim svojstvima Helenske Republike putem HRADF-a i zvanično predstavlja bilo kog zainteresovanog investitora u celom procesu prikupljanja, upravljanja i predaje potrebnih dokumenata.

Takođe, možemo sprovesti čitav postupak koji osiguravan učešće kupaca na tenderima HRADF-a (Hellenic Republic Assets Development Fund). 

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.