Биоклиматични пасивни жилища

Биоклиматичните пасивни жилища са усъвършенствани жилища, които намаляват енергийните си нужди до минимум.

С правилнио проектиране и използването на специфични материали и системи, те почти изцяло покриват енергията от която се нуждае един дом.

Дизайнът обикновено представлява удължени къщи с ориентация Изток-Запад, с големи отвори на юг, откъдето се събира слънчева енергия и къщата се отоплява, и здрави стени с по-малки отвори на север, за да я предпазят от студените зимни ветрове.

Къщата е оборудвана с геотермални и слънчеви системи, които осигуряват доставката на енергия през цялата година, докато прозорците и стените са специални конструкции, които събират и разпределят топлината правилно.

С подходящ дизайн и правилно разположение на помещенията пространствата, които имат по-високи изисквания за топлина, се поставят в южната част, а тези, които се използват по-малко (например складове, тоалетни) в северната част.

Целта на биоклиматичните пасивни жилища е чрез комбиниране на пасивно отопление, естествено охлаждане и осветителни системи да покрие изцяло енергийните нужди на сградата, за да се елиминират нуждите от конвенционални форми на енергия.

Нашата компания се ангажира с проектирането, проектирането и изграждането на такъв тип сгради, с отговорност и професионализъм и на конкурентни цени.

Биоклиматични пасивни жилища
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.