Bioklimatske pasivne rezidencije

Bioklimatski pasivni stanovi su sofisticirani stanovi koji smanjuju svoje energetske potrebe na minimum.

Pravilnim dizajnom i upotrebom određenih materijala i sistema, oni gotovo u potpunosti pokrivaju energiju koja je potrebna domu.

DIzajn obično uključuje idužene kuće duž ose istok-zapad, sa velikim otvorima na jugu, odakle se sakuplja solarna energija i kuća se zagreva i čvrste zidove sa manjim otvorima na severu, kako bi je zaštitili od hladnih zimskih vetrova.

Kuća je opremljena geotermalnim i solarnim sistemima, koji osiguravaju snabdevanje energijom tokom cele godine, dok su prozori i zidovi posebne konstrukcije koje pravilno prikupljaju i distribuiraju toplotu.

Pravilnim dizajnom i pravilnim rasporedom prostora, prostori koji imaju veće potrebe za toplotom smešteni su u južni deo, a oni koji se manje koriste (npr.ostava, toalet) u severnom delu.

Cilj bioklimatskog pasivnog stanovanja je kombinovanje sistema pasivnog grejanja, prirodnog hlađenja i osvetljenja, da u potpunosti pokrije energetske potrebe zgrade, kako bi se eleminisale potrebe za konvencionalnim oblicima energije.

Naša kompanija bavi se projektovanjem i izgradnjom takvih zgrada, sa odgovornošću i profesionalnošću i po konkurentnim cenama. 

Bioklimatske pasivne rezidencije
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.