Хибридни системи за самостоятелни домове

Хибридни системи за самостоятелни домове

Хибридните системи за охлаждане и отопление са най-икономичният и екологичен начин за генериране на енергия за битови нужди.

Хибридната система също използва много форми на възобновяема енергия, като слънчева или геотермална, като ги комбинира с цел да сведе до минимум използването на конвенционалните.

По този начин възобновяемите енергийни източници се припокриват а когато това не е достатъчно, енергийните нужди на дома се покриват от конвенционалните.

Разходите са значително намалени до минимум, докато ползите за околната среда са безценни. Нашата компания се ангажира с проучване на района, оценка на метеорологичните условия на района и проектирането на най-икономичната хибридна система за всеки отделен случай.

В допълнение, ние изцяло се ангажираме с инсталирането им във вашия дом с безопасност, последователност и ноу-хау, качества с които всички наши партньори се открояват.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.