Преводи и разяснения

Преводи и разяснения

Нашата компания осигурява преводи на официални документи, апостил, когато клиентът е чужденец или когато има необходимост от документи от други държави.

Работим с преводачи на всички езици, които могат значително да улеснят процеса по закупуването или продажбата на имот.

Когато страните по договор говорят различени езици, при четене и подписване на договора е необходимо да има преводач,който владее говоримите езици и на двете страни по договора.

Името и данните на преводача се вписва в договора за покупко – продажба. Преводача улеснява комуникацията между страните, като гарантира интегритета на процеса.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Всички права запазени.