Prevodi i sudska tumačenja

Prevodi i sudska tumačenja

Naša kompanija bavi se i prevođenjem službenih dokumenata, prevodom apostila i usmenim prevođenjem kada je klijent stranac ili kada su potrebni dokumenti iz drugih država.

Sarađujemo sa prevodiocima i tumačima na sve jezike, koji mogu u velikoj meri da olakšaju sam proces kupovine.

Kad dve strane pri potpisivanju ugovora govore drugačiji jezik, tokom čitanja i potpisivanja ugovora neophodan je prevodilac, čije će se ime i detalji takođe pojaviti u ugovoru i tako će se olakšati komunikacija između strana, obezbeđujući integritet čitavog procesa.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.