5 причини за да инвестирате в Гърция

1636640669.jpg George Tsigaras 7'

Защо да инвестирате в Гърция


Инвестициите в Гърция се обсъждат почти ежедневно от политици, журналисти, инвеститори и обикновени хора тук в Гърция но и в световен мащаб. Според проучвания, доклади анализи и лекции от експерти има пет важни причини-предимства, поради които бъдещият инвеститор трябва сериозно да обмисли да се довери на парите си в инвестиция, бизнес или проект в Гърция.


Конкретните причини и предимства са:


Геостратегическото положение на страната: Гърция е била през вековете от древни времена постоянна цел на великите сили, тъй като пресича най-важните и основни търговски пътища и включва стратегически проходи.


 

5 причини за да инвестирате в Гърция


Паричната стабилност на страната: Гърция като член на Европейската зона е под егидата на независимата Европейска централна банка, която гарантира, че инфлацията се поддържа на такова ниво, че да се постигне стабилна ценова и валутна стабилност в държавите-членки.


Европейският съюз и НАТО предоставят на Гърция като държава-членка сигурност и политическа стабилност, две предпазни мерки важни за всички потенциални инвеститори.


Гърция се трансформира от нарастваща икономика през последните години в развиваща се икономика, която сега е във възход. Развиващите се икономики са привлекателност за инвеститорите с течение на времето.


Гърция има активна програма за приватизация (комунални услуги, както и други публични предприятия). Приватизацията предлага възможности за инвеститори, но може да има положителен знак както за работниците, така и за потребителите, тъй като се насърчава растежът, създават се нови работни места и се увеличава конкуренцията.

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. Всички права запазени.