Elektro-mehanička ispitivanja

Proučavanje elektro- mehaničke ugradnje je bitan deo za građevinsku dozvolu.

Obihvata svu funkcionalnu opremu, poput grejanja/klimatizacije/ ventilacije, lifta, objekta za vodosnabdevanje i kanalizaciju, kao i sve električne instalacije u zgradi.

Naša kompanija, sa dugogodišnjim iskustvom u građevini, preduzima elektro-mehaničke studije sa velikom brigom i pažnjom o sigurnosti građevine, uštedi energije i smanjenu uticaja na životnu sredinu. 

Elektro-mehanička ispitivanja
© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.