Kompletna rešenja za strukturnu obnovu

Naša kompanija nudi kompletna rešenja za bilo kakvu strukturnu obnovu bilo koje vrste imovine, bilo da je reč o stanu ili velikoj zgradi.

Prvi korak je srpvođenje studije koja predstavlja trenutno stanje imovine i spisak sa potrebama za renoviranjem.

Posle toga mora se napraviti izveštaj sa detaljima o poslu koji treba obaviti, procenom troškova materijala i troškova rada svakog od njih, kao i redosledom i vremenskim rokovima u kojima se mora izvršiti.

Na kraju se procenjuje ukupni trošak i datum isporuke projekta. Naša kompanija se zalaže da se obnova završi na vreme i obezbeđuje tačnu, kvalitetnu realizaciju projekta, po konkurentnim cenama. 

Kompletna rešenja za strukturnu obnovu
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.