Procena troškova i analiza za građevinu

Iskusni profesionalni naše kompanije, specijalizovani za ovu oblast, preuzimaju analizu i procenu troškova svakog projekta koji naša kompanija sprovodi. 

U preliminarnoj studiji dostavljenoj kupcu nalazi se detaljna analiza svih predviđenih radova, vremenskih okvira u kojima će biti završeni, upotrebljeni materijali i tehnike, kao i ukupni troškovi svakog aspekta.

Štaviše, klijentu se dostavlja konačna procena ukupnih troškova zadatog posla, kao i vreme isporuke.

Preuzimamo bilo kakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje plana ili procenu troškova, pokrivajući sve dodatne troškove koji mogu nastati usled greške prilikom računanja troškova ili usled neuspeha isporučivanja projekta na predviđen datum. 


Procena troškova i analiza za građevinu
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.