studije-uticaja-na-životnu-okolinu-(m.-p.-e.)

Prema zakonu 4014// ФЕК А'209 / 21.09.2011, za izdavanje dozvola za ekološke projekte i aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, potrebna je studija uticaja na životnu sredinu (M. P. E.).

Nakon inspekcije i proučavanja projekta ili aktivnosti, identifikuje se i procenjuje glavni uticaj na životnu sredinu i utvrđuje spisak mera koje treba preduzeti kako bi se sprečili, smanjili ili nadoknadili bilo kakvi uticaji.

Takođe, diskutuje se o mogućim alternativama koje će pomoći efikasnijem radu projekta ili aktivnosti uz minimalan uticaj na životnu sredinu.

Naša kompanija izvodi takve studije za male ili velike projekte dosledno, profesionalno i po pristupačnim cenama. 

studije-uticaja-na-životnu-okolinu-(m.-p.-e.)
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.