Procena, pravna i računovodstvena revizija

Sa dugogodišnjim iskustvom na tržištu nekretnina, mi možemo proceniti imovinu i poslovanje, pružajući potencijalnom kupcu objektivnu sliku o njihovoj vrednosti i ceni.

Pored toga, sprovodimo pravnu i finansijsku reviziju, otkrivajući bilo koju nepravilnost koja može stvoriti problem u budućoj investiciji, oslobađajući kupca svake sumnje i nesigurnosti.

I za kraj, možemo preduzeti uklanjanje bilo kakve pravne ili računovodstvene prepreke, rešiti bilo kakav problem imovine ili poslovanja i predati nekretninu spremnu za bilo kakvu kupovinu i investiciju. 

Procena, pravna i računovodstvena revizija
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.