Халкидики & Холидаи Области северне Грчке | Опште информације

HALKIDIKI (ISTORIJA, MITOLOGIJA I KULTURA)
U Grčkoj mitologiji često se spominje Halkidki i to : Kasandra -gde je sahranjen gigant po imenu Egelados, koji je izazvao veliki zemljotres. Atos- koji je bacio veliku stenu na bogove i SItonija - koja nosi naziv po Sitonu sinu Boga Posejdona. Postoje mnogi mitovi koji su vezani za Halkidki i svi oni su i stvoreni kako bi se razumeo život ljudi u daleko antičko vreme.Naučna istraživanja su pokazala da je Halkidiki nekad bio mnogo drugačiji u geomorfološkom i paleontološkom smislu. Flora i fauna su definitivno bile drugačije. Fosilni ostaci elefantonoida koji su pronadjeni u mestu Nikiti na Sitoniji kao i druge vrsta životinja koje su zatim prebačene u mesto Vrasta u Trigliji su svedoci jedne stare ere kakvu ljudska vrsta nije upoznala. Osim toga ostatci nadjeni u pećini Petralona ukazuju da prisustvo ljudske vrste na ovim prostorima počinje pre 700.000 godina, dok je najstarija lobanja koja je pronadjena stara 200.000 godina. Oraganizovana naselja na Halkidikiju počinju da se formrijau još 4.000 godina pre nove ere a najstari stanovnici su bili Tračani i Pelazgi.

8. VEK PRE NOVE ERE – IMIGRACIJA
U 8.om veku pre nove ere veliki broj stanovnika stiže u ovu oblast, a većina njih dolazi sa Halkide i sa Eretrije. U 5-om veku pre nove ere najvažnij gradovi bili su Ainia, Gigonos, Lipaksos, Potidea, Sani, Mendi, Skioni, Aige, Neapolis, Afitis, Olintos, Sermili, Galipsos, Toroni, Sarti, Sigos, Piloros, Dion, Kleone, Olofiksos, Akatos, Stagira, Apolonia, Arnea, Antemous. Mnoga od njih predstavljaju praistorijska naselja koja su postojala na istim geografskim lokacijama. Krajem 5.veka pre nove ere formirana su 32 grada u okviru kraljevstva Olintos “zajednica Halkide” koju su uništili Spartanci 379 godine p.n.e. Kralj Filip 348 godine p.n.e. ujedinjuje ovu regiju u Makedosnko Kraljevstvo. U doba Helenističke ere formrana su 3 velika grada: Kasandria (315 god. p.n.e.), Uranopolis (315 god. p.n.e.), Antigonia (u srcu Kalamaria 280 god. p.n.e). 168 god. p.n.e. Rimsko carstvo uzima prevlast nad Makedonskim Kraljevstvom i ovi gradovi potpadaju pod kontrolu Rimskih trgovaca.

HRIŠĆANSTVO
Hrišćanstvo na Halkidikiju se pojavljuje oko 50. godine nove ere (tada kada je apostol Pavle putujući iz Filipija u Solun prošao i Apoloniju). U Hrišćanskom periodu je bilo mnogo napada i to: od strane Gota i 269. godine, Huna ( 6.vek), Katalonaca (1307. god.). U 9. Veku se formira monaška država- Sveta Gora dok se prvi manastir koji se zove Velika Lavra gradi 963. godine a zatim i ostalih 19 manastira sa glavnim gradom Kareja, koji postaje administrativni centar. Od tada Sveta Gora postaje jedna posebna država. Kroz vekove Sveta Gora ima veliku ulogu kako u duhovnom smislu tako i u očuvanju nacionalne svesti u teškim vremenima, spašavanju dragocenog blaga i očuvanju grčke kulture.Posle 10. Veka većina obradive zemlje je pripala monasima sa Svete Gore (Metosi) na kojima su se razvila mnoga nova naselja. Nakon 12. veka i nove administrativne reforme region je podeljen na tzv. kapetanikia: Kalamaria, Ermilias, Jerisos, Kasanrdia i Logos. Sredinom 14. veka jedan veliki deo Halkidikija pripao je Srpskoj državi. Pre pada u Tursko ropstvo, Kasandra i ostale oblasti bile su pod vlašću Mlečana.

OTOMANSKO CARSTVO
1430. godine Halkidki potpada pod vlast Turaka i postaje deo Solunske oblasti. Bio je podeljen u tri finansijke prefekture – Kasandru koja je bila ograničena prirodnim granicama poluostrva, Haksikohoriju koja je obuhvatala svu obradivu zemlju i sve planine koje su ležale prema zalivima Toroneos i Termaikosi i Mandemohoriju. Sveta Gora je bila nezavisna oblast. Iako je svaka prefektura uživala odredjene privilegije, tokom Turske vladavine stanovnici Halkidkija su propatili kao i ostli Grci. Medjutim, oni nisu izgubili niti svoju veru niti nacionalnu svest. Pred kraj 18. veka sve prefekture su počele da se razvijaju(porastom proizvodnje brašna, svile, stočarstva). Ta razvijenost počela je da privlači pirate koji su napadali priobalna naselja. 1775. godine u prefekturi Mandemohoria počinje eksploatacija rudnika srebra u 12 naselja i ovaj region formira svoju sopstvenu samoupravu. U maju 1821. godine diže se buna protiv Turaka pod vodjstvom Emanuila Pape, koja je nažalost bila neuspešna i u potpunosti ugušena. Revolucionarna klima zahvata Halkidki i 1878. godine ali Turci preduzimaju sve potrebne mere da bi je ponovo ugušili. Početkom 20. veka Halkidiki uzima važnu ulogu u Makedonskoj bitci. Mnogo stanovnika Halkidkija učestvuju u njoj, kao borci Makedonije, i formiraju svoje sopstvene trupe kako bi se borili protiv neprijatelja. Dugo očekivana sloboda dolazi u oktobru 1912. godine. 1922. godine dolaskom hiljada izbeglica iz Male Azije započinje jedna nova faza u istoriji Halkidikija. Formirano je 27 novih sela i njihov uticaj na kulturnu i ekonomsku evoluciju Halkidkija je od velike važnosti.

Galerija