Nikiti Νekretnine | Nikiti Vile

Nikiti ili Nikitas je jedno od najznačajnijih mesta na Sitoniji (Nikits na grčkom znači pobednik). U ovoj oblasti je identifikovano nekoliko mesta gde su bila gradjena naselja još i u praistorijsko doba. Od tada ovo mesto nastavlja da živi, nekad u obliku malog naselja a nekad u obliku manjeg ili većeg sela. Tokom klasičnih godina najpoznatija kultura koja je bila prepoznatljiva u ovom kraju je kultura Galipsosa. Galipsos je evoluirao u jedno veoma važno praistorijsko naselja. Čini se da su se ljudi sa Halkide doseljavali u ove krajeve u 8. i 7. veku p.n.e. Tokom Persijskih ratova (poznati i kao Medjanski ratovi) stanovnici su bili podvrgnuti obaveznom služenju vojnog roka. Posle toga bivaju deo Atinskog saveza i na čelu sa Atinom oslobadjaju Grčke gradove u Maloj Aziji. 432. godine se odvojio od Atinskog saveza i jedan deo stanovništva se pomera prema Olintosu. O kraju ovog perioda mi ne znamo ništa ali arheološka istraživanja govore da je selo bilo živo sve do Rimskog doba. Čini se da je glavni razlog za nestajanje Galipsosa stvaranje novog naselja u regionu pored naselja Sveti Djordje. U helenističko doba tu je počelo da se razvija jedno novo naselje koje doživljava svoju ekspaniziju sve do 6. veka do kada je i bilo najveće naselje u regionu. Tada je uništeno naselje Sveti Djordje od strane okupatora a uništavaju se i manej važna naselja u regionu Elija. Od 6. pa do 13. veka nove ere ne postoje podatci šta se dešavalo sa ovim regionom. 1300. godine opština Nikiti je uglavnom pripadala raznim manstirima na Svetoj Gori ( Ksenofont, Lora, Kseropotamu ), ali je tu postojalo i jedno nezavisno selo, Psalida, od koga su samo ostali ostatci totalno uništene kule. Pretpostvalja se da su ovo selo uništili Katalonci 1308. godine. Početkom 14. veka počinje stvaranje Nikitija na mestu gde se nalazi i danas. U početku je to bila mala zajedica poljoprivrednika metoha Nikiti koja je pripadala Svetogorskom manastiru Ksenofont. Kako su godine prolazile broj stanovnika se povećavao i u 15. veku Nikiti je postao jedno nezavisno selo. 1821. godine Nikiti su razorili Turski osvajači, dok se stanovništvo razbežalo. Od 1822. pa do 1827. godine većina njih se ponovo vratila i podigla ponovo selo iz pepela. Danas je Nikiti jedno od najdinamičnijih mesta na Halkidkiju, a što je još važnije ono je jedan od najvećih centara pčelarske industrije u Grčkoj.

Lokacija