Porto Kufo Νekretnine | Porto Kufo Vile

Naselje Porto Kufo predstavlja najveću i najsigurniju prirodnu luku u Grčkoj. Njegovo ime znači „Gluva luka“, a pod tim imenom je pominje i Tukidid. Izvan luke se nalaze se kartalja, najužnija tačka Sitonije- spektakulrano područje gde je obala kamenita i uzdiže se vertikalno na visini većoj od 100 m. Kao što smo već napomenuli Porto Kufo je najveća i najbezbednija prirodna luka Grčke čije su dimenzije sledeće: maksimalna dužina 1600 metara, maskimalna širina 550 metara, maksimalna dubina 8.23 metara, otvaranje ulaza 300 metara, dubina ulaza 10-33 metara i 5,5-27 metara. Na kamenitoj i razudjenoj obali nalaze se otvorene pećine od kojih se jedna koja se nalazi na jugoistočnoj strani posebno izdvaja i u nju posetioci mogu ući čamcima. Još jedna zanimljiva pećina se nalazi na jugoistočnoj strani luke, na vrhu starog kamenoloma. Danas ju je skoro nemoguće posetiti zbog naslaga koje je stovrilo kamenje. Pretpostavlja se da je ova pećina bilo mesto obožavanja (bogomolja) u Rimskom perodu. Kasnije, da bi se prostor očistio, hrišćani su nacrtali karakteristične crvene krstove na krovu pećine.

Lokacija