Taksiarhis Νekretnine | Taksiarhis Vile

Selo Taksiarhis je izgradjeno u blizini vrha Holomonta na nadmorskoj visini od 650 metara. Tradicija ga povezuje sa Svetom Gorom, a posbeno sa manastirom Dohijarom i njegovim metohom Arhandjela Mihajla koji je u selu imao svoj manastir. Prethodni nazvi sela bio je Lokovi a zvanično naziv Taksiarhis dobilo je 1928. godine po zaštiniku sela Arhandjelu Mihalju ( na grčkom taksiarhis znači komadant). Nalazi se 25 km od Poligirosa, i na osnovu popisa iz 2001. godine broj stanovnika iznosio je 1078. Njegovi stanovnici se ulgavnom bave proizvodnjom drveta za ogrev, poljoprivredom i stočarstvom. Takodje oni su ugledni graditelji, klesari i zanatlije i po tome su poznati na celom Halkidikiju. Mnogo žena iz ovog sela se bave tkanjem, pletenjem i vezom, dok značajan deo prihoda potiče od seče i prodaje jela za novogodišnje jelke. Ali sve više i više ljudi se bave seoskim turizmom. Posetioci ovde mogu uživati u gustim šumama bogatim hrastovima, bukvama, kestenovima, borovima, jelama kao i raznim drevećem, žbunovima, divljem cveću i lekovitom bilju, dok je pogled iz nekih delova šume jedinstven a mi ćemo ovde spomenuti samo nekoliko vidikovaca i to Bara, Apolimeni Petra, Pašina pigada, Skizmeni Petra, Agios i divlje područje Arkodulaka. Najveće znamenitosi Taksiarhisa sui velika fontana Sipotura koja se nalazi na ulazu u selo, Donji Pigadi, kameni trg, crkvena bazilika sa kupolom, crkeveni muzej, Hani, nekoliko tradicionalno izgradjenih kuća, i veliki broj crkvica u selu i oko samog sela. Taksiarhis se stalno razvija u turističkom smislu tako da ovde postoje smeštaji za turiste kako u tradicionalni kućama tako i u hostelima, koji rade tokom cele godine. Mnogobrojne atrakcije u ovoj oblasti privlače sve veće intresovanje stranih posetilaca.

Location