Toroni Νekretnine | Toroni Vile

Toroni je mesto koje se nalazi posle Neos Marmaras a ispred Porto Kufo-a. Prema mitoglogiji, Toroni je bila supruga Proteusa, sina Boga mora Posejdona. Tragovi praistorijskih naselja iz 3. veka p.n.e. i mnogi drugi antički podsetnici, starohriščanski i vizantijski hramovi, dvorci i dr. ukazuju na to da je čitava ova regija bila naseljena u kontinuitetu od Neolitskog doba pa sve do dan danas. Antički Toroni su osnovali stanovnici Halkidkija u 8.veku p.n.e. U 5.veku p.n.e. Toroni je bio jedan od važnijih gradova na Halkidikiju. Imao je svoj sopstveni novac i bio je član Atinskog saveza u vreme Grčko-Perskijskih ratova. Tukidid nam govori da je 423. god. p.n.e. bio pokoren od strane spartanca Vrasidasa. 348. god. p.n.e. grad je potpao pod vlast Filipa Drugog. 168. god. p.n.e. osvojili su ga Rimljani i grad je propao. U Vizantijsko doba zemljište na kome se nalazio bili su metosi Svetogorksih manastira. Njegove jake zidine i gradjevine uništene su u 19. veku kada su Turci koristili granit od koga su bili izgradjeni da bi pokrili centralne puteve Carigrada i Soluna. Na ovim mestima su pronadjeni arhitektnoski ostaci tj. samo njihovi fragmenti koji su delimično sačuvani zbog čestog korišćenja zemljišta. Poseban akcenat je dat na iskopavanju seoskog groblja iz tzv. gvozdene ere za koju se procenjuje da je trajala od kraja 2. veka p.n.e pa sve do sredine 9. veka. Na ovom groblju je otkriveno 134 grobnica, od kojih je 118 grobova pripadalo ljudima koji su bili kremirani a 16 onima koji su obično sahranjeni. Ovde je pronadjeno i 500 posuda koje su koršćene ili da bi se u njih stavio pepeo mrtvih ili za kremiranje.

Lokacija