Puna podrška za sve pravne i finansijske usluge

Potpuna podrška pri pravnim i notarskim uslugama

Ključni faktor kod svakog poslovanja je transparentnost i poverenje svih strana.

Naša kompanija posreduje i pruža punu podršku u vezi sa pravnim i notarskim uslugama.

Preuzimamo punu odgovornost naših partnera, a kupcima koji nemaju advokata ili javnog beležnika, toplo preporučujemo svoje.

Samim tim, kupovina i prodaja jesu pojednostavljene, jer naš tim ljudi preuzima bilo kakve pravne i notarske postupke.

Puna podrška za sve pravne i finansijske usluge

Finansijske, računovodstvene i poreske usluge

Pored ostalih usluga, naša kompanija može pružati finansijske, računovodstvene i poreske usluge.

Svoje klijente možemo savetovati o finansijskim pitanjima, ne samo u vezi sa investicijama, već možemo voditi računa i o računovodstvu, njihovim poslovnim izveštajima ili im savetovati o nekom pitanju koje se tiče knjigovođstva.

Takođe, obrađujemo njihove poreske obaveze i vodimo njihov poreski kalendar, tako da su oni uvek tačni u pogledu na svoje obaveze prema državi.

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.