Halkidiki Hotel Kassandra


ID: #5962

1 Sačuvano

1 Sačuvano

300 m²
372 m

Opis nekretnine #5962

Halkidiki Hotel Kassandra

#5962

© 2021 - 2023 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.