Završite kupovinu i prodaju vaše imovine tako što ćete sve dodeliti našoj kompaniji

Napravi kupi lako


Ova usluga je pažljivo dizajnirana za vlasnike nekretnina koji nisu u mogućnosti da se bave procesom prodaje svoje imovine, uglavnom zbog udaljenosti ili nedostatka vremena.

Halkidiki Properties može da deluje kao angažovano punomoćno lice od strane vlasnika i zaista preuzima sve umesto njega. 


Preciznije, vlasnik dodeljuje posebnim punomoćjem prodaju svoje nekretnine našoj kompaniji, tako da ona posluje umesto njega u svim fazama kupovine, kao što su:

Pokazivanje nekretnina zainteresovanim kupcima

Pravna kontrola i pokriće

Tehnička kontrola

Pregovori o ceni i uslovi prodaje

Priprema svih potrebnih dokumenata za potpisivanje ugovora

Poreska priprema svih potrebnih dokumenata

Zakonsko zastupanje i potpisivanje konačnih ugovora

Uplata dogovorene cene sa sigurnošću na poseban račun vlasnika


Naša kompanija zapošljava inženjere, advokate i računovođe koji su se specijalizovali za kupovinu i prodaju nekretnina sa preko 15 godina iskustva.

Ova usluga je praćena ekskluzivnim nalogom za dodeljivanje nekretnine ili se autonomno nudi ne-kupcima naše kompanije uz naknadu. 

Završite kupovinu i prodaju vaše imovine tako što ćete sve dodeliti našoj kompaniji
© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.