VIP Concierge- Ekskluzivne usluge partnera

VIP Concierge- Ekskluzivne usluge partnera

Za naše kupce koji iz bilo kog razloga zahtevaju poseban tretman, možemo pružiti ekskluzivne uslužne partnere koji će ih pratiti i koji će im biti na raspolaganju 24/7.

Parner će biti sa njima i može preduzeti svaku komunikaciju u skladu sa potrebama, kao i posredovanje i delovanje u njihovo ime kad god je to potrebno.

Neke od ekskluzivnih usluga koje pružaju jesu vozač, prevodilac, itd. 

© 2021 - 2024 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana.